För Hyresgäster

Som hyresgäst hos oss har du alltid möjlighet att kontakta din fastighetsskötare genom att göra en Felanmälan. Han eller hon kan hjälpa dig med det mesta som rör ditt boende. Förutom att kontakta din fastighetsskötare kan du även Kontakta oss.

Affärsidé

Gunnar Zetterberg Byggnads AB är ett fastighetsbolag med säte i Göteborg. Målet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i syfte att erbjuda ett så föredömligt boende som möjligt för våra hyresgäster samt i viss mån bedriva diverse byggverksamhet.

Om Oss

Gunnar Zetterberg Byggnads AB startade som Byggnadsfirman Zetterberg i början av 1900-talet i Stockholm av Carl Zetterberg som utvecklade firman och dess verksamhet i hela Sverige med huvudfokus på de två stora metropolerna Stockholm och Göteborg. Vid Carls död 1948 tog hans söner Gunnar och Mander över verksamheten. Gunnar övertog Göteborgsverksamheten och Mander tog över verksamheten i Stockholm. 1951 bildades Gunnar Zetterberg Byggnads AB med verksamhet huvudsakligen i västra Sverige. 1969-70 började bolaget bygga fastigheter för eget bruk och förvaltning. Under åren minskade entreprenaddelen av byggverksamheten och idag ägnar sig organisationen i huvudsak åt förvaltning av egna fastigheter i Göteborg med omnejd.