Lilla Grevegårdsvägen, Göteborg

Området i västra Göteborg byggdes på 1960- och 1970 talen. Även om områden i närheten har ändrats under årtionden som gått så har Grevegården behållit sin charm. Grevegården nära havet, Fiskebäcks Udde, rakt västerut från Grevegården, finns ett grönområde med bohuslänsk natur. Där ligger även en trevlig liten badplats. Följer du kusten rakt söderut kommer du snart till en liten fiskehamn, komplett med röda sjöbodar och ännu en liten badplats. Inom några minuters bilfärd når man områdets större badplatserna Näset, Smithska udden och Askimsbadet. På Opaltorget, som ligger granne med området, finns all tänkbar service. Några spårvagnshållplatser bort ligger köpcentret Frölunda Torg med apotek, butiker, restauranger och kaféer.


Historik

Grevegården består till större del av flerfamiljshus, som är byggda på före detta åkermark, som tillhörde gårdarna i Tynnereds- och Kannebäcksdalen. De gårdarna har emellertid inte fått ge namn åt området, utan Grevegården som faktiskt inte låg inom det nuvarande områdets gränser utan längre norrut, vid daghemmet Lilla Grevegårdsvägen 6. Ett antal kulturbyggnader är grupperade längs Skattegårdsvägen: en pingstkyrka byggd 1987, Assyriska föreningens kulturhus och Tynnereds kyrka.

Kyrkobyggnaden Tidigare kyrka på platsen uppfördes 1967 och var en vandringskyrka tillverkad av Oresjö Sektionshus AB efter ritningar av Torsten Hansson och Per Persson. Nuvarande kyrka uppfördes åren 1971-1973 efter ritningar av arkitekt John Snis. På Jungfru Marie bebådelsedag år 1973 invigdes kyrkan av biskop Bertil Gärtner. 2005 byggdes församlingslokalernas och expeditionsbyggnadens platta tak om och fick flacka fall. En fristående klockstapel är av tegel och svart trä.


Opaltorget

Opaltorget är ett torg i stadsdelen Tynnered i södra Göteborg. Opaltorget är ändhållplats för Tynneredslinjen, den sydvästra grenen av Göteborgs spårväg. Opalområdet började byggas i mitten av 1960-talet inom ramen för miljonprogrammet och har sedan slutet av 1990-talet varit föremål för upprustningsplaner, som dock dragit ut på tiden. En detaljplan innefattande nybyggnad av bostäder i nära anslutning till torget har varit under utarbetande sedan 2009. Sommaren 2011 deklarerade stadsdelsnämnden sin viljeinriktning att flytta stadsdelskontoret och övriga administrativa verksamheter till Opaltorget för att ge kommunalt stöd åt byggnationen. Vid Opaltorget ligger Opalkyrkan, som tillhör en frikyrkoförsamling ansluten till Svenska Alliansmissionen. Jehovas vittnen har också en möteslokal, Rikets sal. I området kring torget ligger Vårdcentralen Opaltorget och Barnavårdscentralen Opaltorget. Den närliggande Kannebäcksskolan är en grundskola för döva, hörselskadade och elever med språkstörning. Apoteket Ejdern vid Opaltorget tillhör numera Apoteksgruppen. Socialkontoret vid Opaltorget eldhärjades och totalförstördes i juni 2010. Planer finns att bygga ett omvårdnadshem. Vid Opaltorget finns även ett kafé, en godisaffär, en spelbutik och en pizzeria. I april 2016 togs första spadtaget och torget står nu inför en stor förändring med bland annat utökad service, nytt torgkvarter ska växa fram med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, kontor och cirka 500 bostäder nära buss- och spårvagnshållplatserna