Serviceanmälan

Här anmäler du fel eller brister som påverkar dig som hyresgäst och/eller fastigheten. AKUTA fel där det föreligger fara för person eller egendom skall du alltid ringa in på
020-754 754. Gäller det jourärenden utanför kontorstid, hänvisar vi till den Fastighetsinformation du fått.

tidx_logo